Byggetjenester for næring og privat

Vi bistår deg gjennom hele byggeprosessen — fra prosjektering til ferdigstillelse

 Totalentreprise

Vi tar på oss oppdrag som totalentreprenør, noe som innebærer at vi bistår deg i prosessen fra byggesøknad og prosjektering til nøkkelferdig prosjekt.

 Store prosjekter

Vi har lang erfaring som hovedentreprenør med koordinering av andre fag, fremdrift og HMS.

 Skade / sanering / avfukting

Vi påtar oss oppdrag med utbedring av de fleste typer bygningsskader. Vi har lang erfaring med forsikringsoppdrag. Vi tilbyr utbedring av skader etter:

  • Brann
  • Vann
  • Sopp, mugg og råte
  • Skadedyr

 Antikvarisk restaurering

Faber Bygg har et godt samarbeid med byantikvar, riksantikvar og kommunale myndigheter ved gjennomføring av oppdrag med antikvarisk restaurering.
Vi er godt kjent med antikvariske prinsipper. Vi har samarbeid med leverandører av spesialtrevirke som kjerneved av furu, eik, spesialtørket trelast og store dimensjoner.

 Konsulenttjenester

Vi bistår med tjenester i forprosjekteringen av byggeprosjekter. Overfor arkitekter, konsulenter, offentlige etater og byggherrer kan vi tilby utarbeidelse av forkalkyler, tekniske løsninger og skadevurderinger.

 Rammeavtaler

Vi tilbyr gunstige rammeavtaler med offentlige institusjoner, kommuner, eiendomsforvaltere og næringsliv. Vi kan påta oss administrering av alle fag ved slike avtaler. Vi har i dag rammeavtale med:

  • Statsbygg vest
  • Stavanger Universitetssykehus
  • Forsvarsbygg
  • Rogaland Fylkeskommune
  • Gjensidige Forsikring Rogaland
  • Diverse eiendomsforvaltere

Private boliger/hytter

Vi har spesialisert oss på arkitekttegnede boliger og hytter. Moderne funkisstil er blant flere stilarter vi har god erfaring med. Vi har lang erfaring med kombinasjoner av eksklusive materialer av tre, stål, stein og glass, og kan dermed tilpasse spesialløsninger for innredninger, baderom, garderober, trapper etc. Vi sørger for at dine og arkitektens ideer blir til virkelighet.

 Serviceoppdrag

Avdelingen tar seg av oppdrag som utskifting av dører og vinduer, takvindu, boder, småreparasjoner, terrasser, ombygginger, innredninger, vedlikehold etc. Avdelingen har stort kontaktnett med fagfolk fra andre bransjer (rørlegger, elektriker etc.). Serviceavdelingen rykker også ut på akuttoppdrag ved vannskader, innbrudd etc.

 Rehabilitering og reparasjoner

Faber Bygg har bred kompetanse innen rehabilitering og reparasjoner. Vi utfører alle typer oppdrag – som utskifting av vinduer, nytt tak, oppløft av tak, ombygging, påbygg og garasjer.

 Snekkerverksted

Vi har eget snekkerverksted der vi lager innredninger og andre snekkervarer. I tillegg har vi samarbeid med andre verksteder/leverandører for spesialinnredninger, maling, lakkering, restaurering av dører og vinduer. Spesialtegnede dører, vinduer og karmer kan bygges på bestilling.

 Søknader / prosjektering

Faber Bygg tilbyr veiledning innen de forberedende prosesser, for eksempel ved utarbeidelse av byggesøknad eller prosjektering i tidlige faser av prosjektet. Vi benytter søknadstjenesten ByggSøk, som gjør at vi kan sende byggesøknader elektronisk til de kommuner som kan ta i mot søknader elektronisk.