Med bærekraft i fokus

Et gammelt betongbygg er omskapt til en fleksibel, miljøvennlig arbeidsplass med mye tre, grønne tak og vegger, fremtidsrettet teknikk og stor grad av gjenbruk.

Sverdrupsgate 27 i Stavanger ble bygget i 1978 for Oljedirektoratet, med søyler og dragere i betong, kvadratisk struktur og et utendørs atrium i sentrum. I 2021 begynte Smedvig Eiendom å rehabilitere bygget. Fra å spille en viktig rolle med å dra Norge inn i oljealderen, håper Smedvig at bygget nå kan gå inn i en ny epoke med vekt på smart teknologi og bærekraft.

Gjenbruk av eksisterende materialer og byggstruktur har vært viktig. Bygget ble strippet ned til betongvegger og søyler, og deretter modernisert – blant annet med utstrakt bruk av tre. Atriet i midten er overbygget med glass, og en konstruksjon av massivtre knytter sammen eksisterende betongkonstruksjoner. Gjenbruk og bærekraft preger også interiør og møbler; for eksempel får marmorfliser og annet interiør fra Smedvigs gamle hovedkontor et nytt liv i Innoasis. Tekniske anlegg er utformet for å gi høy grad av fleksibilitet til å endre bruk av ulike soner, blant annet med prefabrikkerte skjørt i taket.

Bygget sertifiseres som Breeam Very Good. Solceller på taket, behovsstyrt ventilasjon og varmepumpe koblet til energibrønn er viktige grep for å presse ned energibehovet samtidig som godt inneklima ivaretas.

No items found.