Offentlige bygg

Vi bygger og renoverer skoler, omsorgsbygg, sykehus, kulturbygg og idrettshaller

Offentlige bygg
Ringen

Et landemerke i Sandnes

Offentlige bygg
Fiskepiren

Fra ventehall til ny konsertscene

Renovering, tilbygg og nybygg

En stor andel av byggeprosjektene våre er offentlige bygg. Det kan handle om å renovere, bygge om eller utvide et skolebygg slik at det blir mer hensiktsmessig og kan gi et godt arbeidsmiljø for flere elever.Det kan også bety å bygge et helt nytt sykehus fra bunnen av for å gi forutsetninger for den aller beste og mest moderne omsorgen.

Samarbeid i prosjekter

Vi tilbyr utførelseskontrakter og totalentrepriser. Vi foretrekker samarbeid og prosjektutvikling i tidligfase. Da får vi på plass de beste arbeidsmetodene for en bærekraftig, rask og effektiv implementering. Vi kaller det gjerne for samspillsentreprise.

Bærekraftige offentlige bygg

For oss er det viktig å bruke bærekraftige løsninger for miljø og omgivelser, samt konstruksjoner og materialer.Vi har kompetanse og erfaring til å bygge etter ulike miljøsertifiseringer, f.eks: BREEAM, Well, nullenergibygg, massivtre eller passivhus.

Din totalentreprenør

Vi tar på oss oppdrag som totalentreprenør, noe som innebærer at vi bistår deg i prosessen fra byggesøknad og prosjektering til nøkkelferdig prosjekt.


Hovedentreprise

Vi har lang erfaring som hovedentreprenør med koordinering av andre fag, fremdrift og HMS.

Antikvarisk restaurering

Faber Bygg har et godt samarbeid med byantikvar, riksantikvar og kommunale myndigheter ved gjennomføring av oppdrag med antikvarisk restaurering. Vi er godt kjent med antikvariske prinsipper.

Vi har samarbeid med leverandører av spesialtrevirke som kjerneved av furu, eik, spesialtørket trelast og store dimensjoner.

Våre ansatte

Vi er et godt sammensatt team av medarbeidere som alle har praktisk erfaring og kjenner byggebransjen godt.

Tone E. Walskaar
leder entrepriseavdeling
402 45 848tew@faber.no
Rolf Tore Bolme
leder byggmesteravdeling
901 99 250rtb@faber.no
Bent Gabrielsen
prosjektleder
901 09 830bg@faber.no
Dag Stangeland
prosjektutvikler
906 11 142ds@faber.no
John B. Knutson
kalkulatør
919 06 866jbk@faber.no
Jan Arild Wathne
adm. direktør
974 11 121jaw@faber.no