om faber bygg

Totalentreprenør på Nord-Jæren

Faber Bygg har i over 30 år satt sitt preg på byggebransjen på Nord-Jæren. Fra å starte opp som en byggmester i 1990, fremstår nå selskapet som en mellomstor Totalentreprenør i sitt markedsområde.

Setter preg på Stavangerregionen

Faber Bygg teller 100 ansatte fordelt på ca. 80 tømrere og ca. 20 prosjektledere, ingeniører og byggeledere, samt administrasjon. Årlig omsetter Faber Bygg for 600 MNOK. Virksomheten har utgangspunkt i Stavanger og Nord-Jæren. Vi påtar oss oppdrag i hele Rogaland sør for Boknafjorden.

En allsidig serviceavdeling

Vi tar oss av oppdrag som utskifting av dører og vinduer, takvindu, boder, småreparasjoner, terrasser, ombygginger, innredninger, vedlikehold etc. Avdelingen har stort kontaktnett med fagfolk fra andre bransjer (rørlegger, elektriker etc.). Serviceavdelingen rykker også ut på akuttoppdrag ved vannskader, innbrudd etc.

Rammeavtaler

Vi tilbyr gunstige rammeavtaler med offentlige institusjoner, kommuner, eiendomsforvaltere og næringsliv. Vi kan påta oss administrering av alle fag ved slike avtaler.

Vi har i dag rammeavtale med:

  • Stavanger Universitetssykehus
  • Forsvarsbygg
  • Rogaland Fylkeskommune
  • Gjensidige Forsikring Rogaland
  • Diverse eiendomsforvaltere
be om møte

Skade, sanering og avfuktning

Vi påtar oss oppdrag med utbedring av de fleste typer bygningsskader. Vi har lang erfaring med forsikringsoppdrag.

Vi tilbyr utbedring av skader etter:

  • Brann
  • Vann
  • Sopp, mugg og råte
  • Skadedyr

Aktuelt