Næringsbygg

Vi leverer næringsbygg med de beste sertifiseringer og kvalitet tilpasset dine behov

Oransjeriet på Kronen Gaard Hotell
Næringsbygg
Oransjeriet

Et lite stykke Frankrike i Sandnes

Resaturant og bardisk
Næringsbygg
A.Idsøe grill & berkel

Restaurantlokaler med mersmak

Resepsjonen på Utstein Kloster Hotell
Næringsbygg
Utstein Kloster Hotell

I naturskjønne omgivelser

Atriumet i Innoasis
Næringsbygg
Innoasis

Et spennende ombyggingsprosjekt

Energieffektive bygg med god miljøstandard

En stor del av byggeprosjektene våre er næringslokaler. Vi har lang erfaring som utvikler av næringsbygg og vi er vant med å jobbe med energieffektive bygg, BREEAM og en rekke kvalitets- og miljøstandarder. Uansett om vi bygger om, bygger nytt eller pusser opp, legger vi betydelig innsats i å forstå hva våre kunder og samarbeidspartnere etterspør. Involvering og samarbeid er stikkord i alle prosjeker.

Gulvlegging

Samarbeid i prosjekter

Vi tilbyr utførelseskontrakter og totalentrepriser. Vi foretrekker samarbeid og prosjektutvikling i tidligfase. Da får vi på plass de beste arbeidsmetodene for en bærekraftig, rask og effektiv implementering. Vi kaller det gjerne for samspillsentreprise.

Montering av takplater

Bærekraftige lokaler

Vi i Faber Bygg haromfattende kunnskap om å bygge bærekraftig. For å kunne velge det som passer best i hvert enkelt prosjekt, har vikompetanse og erfaring med å jobbe etter ulike miljøsertifiseringssystemer:

Medarbeidere i samtale

Totalentreprise og generalentreprise

Vi tar på oss oppdrag som totalentreprenør, noe som innebærer at vi bistår deg i prosessen fra byggesøknad og prosjektering til nøkkelferdig prosjekt.

Montering av takplater

Hovedentreprise

Vi har lang erfaring som hoved entreprenør med koordinering av andrefag, fremdrift og HMS.

Rehabilitering av vindu

Antikvarisk restaurering

Faber Bygg har et godt samarbeid med byantikvar, riksantikvar og kommunale myndigheter ved gjennomføring av oppdrag med antikvarisk restaurering.
Vi er godt kjent med antikvariske prinsipper. Vi har samarbeid med leverandører av spesialtrevirke som kjerneved av furu, eik, spesialtørket trelast og store dimensjoner.

Taklegging

Rehabilitering og reparasjoner

Faber Bygg har bred kompetanse innen rehabilitering ogreparasjoner. Vi utfører alle typer oppdrag – som utskifting av vinduer, nytttak, oppløft av tak, ombygging, påbygg og garasjer.

Søknader og prosjektering

Faber Bygg tilbyr veiledning innen de forberedende prosesser,for eksempel ved utarbeidelse av byggesøknad eller prosjektering i tidligefaser av prosjektet. Vi benytter søknadstjenesten ByggSøk, som gjør at vi kansende byggesøknader elektronisk til de kommuner som kan ta i mot søknaderelektronisk.

Smilende ansatt

Konsulenttjenester

Vi bistår med tjenester i forprosjekteringen av byggeprosjekter. Overfor arkitekter, konsulenter, offentlige etater og byggherrer kan vi tilby utarbeidelse av forkalkyler, tekniske løsninger og skadevurderinger.

Kontaktperson

Hadle Holm
prosjektleder
hih@faber.no982 28 312

Vi har en egen serviceavdeling

Ansatt som ser på ipad

Skade / sanering / avfuktning

Vi påtar oss oppdrag med utbedring av de fleste typer bygningsskader. Vi har lang erfaring med forsikringsoppdrag. Vi tilbyr utbedring av skaderetter:

  • Brann
  • Vann
  • Sopp, mugg og råte
  • Skadedyr
Bæring av takplater

Rammeavtaler

Vi tilbyr gunstige rammeavtaler med offentlige institusjoner,kommuner, eiendomsforvaltere og næringsliv. Vi kan påta oss administrering avalle fag ved slike avtaler. Vi har i dag rammeavtale med:

  • Stavanger Universitetssykehus
  • Forsvarsbygg
  • Rogaland Fylkeskommune
  • Gjensidige Forsikring Rogaland
  • Diverse eiendomsforvaltere
Rehabilitering av gjerde

Serviceoppdrag

Avdelingen tar seg av oppdrag som utskifting av dører og vinduer, takvindu, boder, småreparasjoner, terrasser, ombygginger, innredninger, vedlikehold etc. Avdelingen har stort kontaktnett med fagfolk fra andre bransjer (rørlegger, elektriker etc.). Serviceavdelingen rykker også utpå akutt oppdrag ved vannskader, innbrudd etc.

Kronen gaard Hotell

Som et historisk hotell er det viktig å ha samarbeidspartnere som forstår tradisjoner og særpreg. Hos Faber bygg står ekte håndtverk og stolthet som sentrale verdier.

Helmer Steinsvåg
Hotelldirektør, Kronen Gaard Hotell

Våre ansatte

Vi er et godt sammensatt team av medarbeidere som alle har praktisk erfaring og kjenner byggebransjen godt.

Tone E. Walskaar
leder entrepriseavdeling
402 45 848tew@faber.no
Bent Gabrielsen
prosjektleder
901 09 830bg@faber.no
Dag Stangeland
prosjektutvikler
906 11 142ds@faber.no
John B. Knutson
kalkulatør
919 06 866jbk@faber.no
Jan Arild Wathne
adm. direktør
974 11 121jaw@faber.no