Norges største byggeplass

Nye Stavanger Universitetssykehus (SUS) ligger like ved Universitetet i Stavanger, og skal betjene nærmere 380 000 innbyggere, fordelt over 15 kommuner i Sør-Rogaland. Sykehusets første byggetrinn (125 00 kvadratmeter bruttoareal og blant annet 640 enerom med bad) skal stå klart i 2024.

Nye Stavanger sykehus

Det nye sykehuset vil ha over 1600 sykkelparkeringsplasser for pasienter, besøkende og ansatte. Både sykkelparkeringer og bussholdeplasser legges nærmere sykehuset enn parkeringshusene. Det planlegges en ny bussvei gjennom sykehusområdet. Nye gang- og sykkelforbindelser skal kobles til turveinettet og sykkelstamveien som bygges mellom Stavanger og Sandnes.

Bærekraft er en sentral del av prosjektet

Bærekraft er en sentral del av både planleggingen og prosjekteringen av prosjektet. For å redusere avfallsmengde og sikre bedre ressursutnyttelse blir mest mulig materiale prefabrikkert, og deretter montert på byggeplassen. Byggeplassens lagringsområde er tilrettelagt for kun én ukes materialbruk. Det er også etablert blandeverk på byggeplassen, og prefabrikkeringsfabrikk for betongdragere på byggeområdet, som gjør det mulig å redusere transport.

Fulldigital planlegging og prosjektering

Under prosjektets planlegging- og prosjekteringsfase ble det tatt i bruk fulldigitale metoder for å gjøre arbeidet så effektivt som mulig. Bruken av Building Information Modeling (BIM) gir byggeledere mulighet til å se detaljer på delen av prosjektet de har ansvar for. De digitale modellene gjør også at entreprenører kan finne all informasjon de trenger for å levere.

Takket være nye BIM-løsninger utviklet under byggingen av Nye Stavanger Sykehus, ble prosjektet kåret til verdensmester i BIM av IT-selskapet Autodesk. Løsningene muliggjør industrialisert prosjektering ved at man med få tastetrykk kan multiplisere rommene i bygget. Dette gir økt effektivitet, bedre kostnadskontroll og redusert risiko for feilprosjektering.

BIM-modellene reduserer også behovet for tradisjonelle papirtegninger, og oppdateres hver uke. Det er installert ‘BIM-kiosker’ på byggeplassen, hvor medarbeidere alltid har tilgang til de nyeste digitale 3D-modellene ute i felt.

No items found.